L’Equip Docent

Claustre de Mestres Curs 2011/12

D’esquerra a dreta i en primera fila apareixen a la foto: Jesús, Rosa B., Marisa, Verònica, Eugenia, Lorena i Maria V. En segona fila i en el mateix ordre apareixen: Regina, Carmen, Elsa, Alicia, Empar, Raquel, Nuria, Romina, Mariola, Nuria R., Teresa, Inma, Armando, Emilia Maria B., Nuria T. Rosa N. i Marigel.