L’Aula de Música

Vista parcial de l’Aula de Música

L’aula de música està en el 1r pis de l’escola. És molt espaiosa i té tres finestres grans a un costat.

Hi ha dos pissarres, una gran i una xicoteta. La gran té cinc pentagrames, i la xicoteta quatre pentagrames.

La classe disposa d’unes trenta cadires amb taules de braç incorporades i un ordinador amb Internet a la taula del mestre.

També te una gran varietat d’instruments: guitarres, un piano electrònic i metal·lòfons entre altres més. En unes caixes molt grans als costats de l’aula i en uns armaris guardem els instruments.