El Gimnàs

Vista parcial del Gimnàs

El gimnàs està al costat en la cantonada de l’escola. Es un espai molt gran amb prou finestres. En un costat hi ha espatlleres, i al fons matalassets per a fer esport. En l’altre hi ha bancs baix de les finestres menudes. Entre les espatlleres hi ha una finestra que done al despatx del mestre o mestra d’Educació Física.El sòl està pintat de roig amb línies blanques que marquen camps de joc. Es pot col·locar fins i tot una xarxa de voleibol per poder jugar.
També té uns altaveus per a quan celebrem alguna cosa o organitzem un festival i fanals per il·luminar tota la pista. Junt al edifici del gimnàs hi ha dos vestuaris per a els xics i les xiques i un magatzem per guardar el material.