L’Aula d’Informàtica

La classe d’informàtica es gran i té vint-i-cinc ordinadors. En una pared hi ha vint-i-cinc

Alguns ordinadors de l’Aula d’Informàtica.

auriculars per a utilitzar-los de manera individual. A prop de la entrada hi ha un quadre de connexions amb molts cables. Hi ha dotze llums al sostre i un extintor per a incendis electrònics. També hi ha tres grans finestres que il·luminen la classe quan és necessari i tres radiadors de calefacció..
L’ordinador del mestre és el servidor que controle la xarxa de tota la escola. L’aula disposa de dues impressores: una blanc i negre i l’altra a color.