MAT 4t/ 3. LA MULTIPLICACIÓ

Ja tenim ací de nou les multiplicacions i un fum d’activitats per a practicar:

TAULES DE MULTIPLICAR 1, 2, 3, 4,

PROPIETATS DE LA MULTIPLICACIÓ: conmutativa, associativa, distributiva: 1, 2, 3, 4,

LA MULTIPLICACIÓ PER UNA XIFRA 1, 2, 3,

MULTIPLICACIÓ PER DIVERSES XIFRES 1, 2, 3, 4,

GRUPS INTERACTIUS SESSIÓ 1

Ací tenim diferents activitats interactives per a treballar la numeració. A jugar amb els nombres!!!

Descomposició:

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/A_1/Recursosdidacticos/TERCERO/datos/03_mates/U01/05.htm

Valor posicional:

http://www.genmagic.org/repositorio/albums/userpics/descomp1c.swf

http://www.genmagic.org/menuprogram/mates1/animmat1c.swf

Aproximació:

http://www.eltanquematematico.es/decenas/aproximaciones_p.html

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/A_1/Recursosdidacticos/TERCERO/datos/03_mates/U01/06.htm

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/agrega/Aproximacion_en_el_calculo/contenido/ma001_oa02_es/index.html