Projecte aparell digestiu i excretor

En sisé estem treballant els aparells del nostre cos, en aquest projecte en concret l’aparell digestiu i excretor.

 

 

aparell-digestiu-catala4

PROJECTE 2 APARELL DIGESTIU I EXCRETOR

1. FUNCIÓ DE L’APARELL DIGESTIU

2. COMPOSICIÓ DE L’APARELL DIGESTIU

 • 2.1 TUB DIGESTIU

  BOCA

  FARINGE

  ESOFAG

  ESTÒMAC

  INTESTÍ PRIM I GROS

 • 2.2 GLÀNDULES ANNEXES

  GLÀNDULES SALIVALS

  FETGE

  PÀNCREES

3. PROCÉS DIGESTIU

 • 3.1 LA DIGESTIÓ

 • 3.2 L’ ABSORCIÓ

 • 3.3 L’ELIMINACIÓ DE RESIDUS

4. FUNCIÓ DE L’APARELL EXCRETOR

5. COMPOSICIÓ DE L’APARELL EXCRETOR

 • 5.1 RENYONS

 • 5.2 BUFETA

 • 5.3 URÈTERS

 • 5.4 URETRA

6. LA SUOR I LES GLÀNDULES SUDORÍPARES

7. CONCLUSIÓ

En aquests links podem trobar activitats i videos interessants:

Jocs aparell digestiu CASTELLÂ

joc aparell digestiu

aparells

jocs aparell digestiu

Teoria i activitats aparell excretor

Esperem vos siguen útils.

Els tutors de sisé.