Més activitats de matemàtiques Tema2

Ací teniu més activitats de matemàtiques interactives per a repassar el tema2…

http://www.genmagic.net/mates4/distributiva_c.swf

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/A_1/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/03_Mates/datos/05_rdi/ud02/3/03.htm

http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/3epmac2_ud7_ca01_cas/calculo.swf

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/A_1/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/03_Mates/datos/05_rdi/ud02/4/04.htm

 

Projecte 2 Els animals

Ací teniu l’index del 2n projecte que anem investigar:

PROJECTE 2 ELS ANIMALS

1. Els èssers vius

 • 1.1 Definició d’èsser viu.

 • 1.2 Funcions vitals dels èssers vius.

 • 1.3 Tipus d’èssers vius.

2. Les cèl.lules

 • 2.1 Què ès una cèl.lula

 • 2.2 Tipus de cèl.lules (vegetals i animals).

 • 2.3 Èssers unicel.lulars i pluricel.lulars.

3. Els animals

 • 3.1 Invertebrats

Artròpodes

Equinoderms

Mol.luscos

Polips i meduses

Cucs

 • 3.2 Vertebrats

  Peixos

  Amfibis

  Rèptils

  Aus

  Mamífers

(Dir de cada grups les seves característiques generals: hàbitat, reproducció, aliment…)

4. Investigació extra

5.Conclusió