CONTROL LENGUA REPASO

Aquí os dejamos algunos links para repasar el examen de Lengua del viernes:

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/A_2/repositorio/0/56/html/datos/01_Lengua/act/U03/0301_01.htm

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/sustanti/jclic/sustanti.jclic.zip&lang=es&title=Clases+de+sustantivos

https://bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/Tilde_5_PA/Tilde5_p045_act1_13b/index.html

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/contenidos.educarex.es/mci/2006/08/html/indexg.htm

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/gramat/jclic/gramat.jclic.zip&lang=es&title=Actividades+de+Gram%C3%A1tica

http://contenidos.educarex.es/mci/2008/27/fabulaquees.html

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/ceip_san_rafael/ACENTUACION/introduccion.htm

 

PROJECTE 5. LA TERRA I EL CLIMA

VÍDEO DE LA TIERRA Y SUS PARTES

https://www.youtube.com/watch?v=8IUnpPkTGwo

ÍNDEX

PROJECTE 5. LA TERRA I EL CLIMA

 1. PARTS DE LA TERRA.

  1.1 GEOSFERA (escorça, mantell i nucli)

  1.2 HIDROSFERA

  1.3 ATMOSFERA(estratosfera, troposfera)

 2. QUÈ ÉS EL CLIMA? (DEFINICIÓ)

 3. FACTORS QUE INFLUEIXEN EN EL CLIMA

 4. CLIMA MEDITERRANI: TEMPERATURES, PRECIPITACIONS I VEGETACIÓ

 5. CLIMA OCEÀNIC: TEMPERATURES, PRECIPITACIONS I VEGETACIÓ

 6. CLIMA SUBTROPICAL: TEMPERATURES, PRECIPITACIONS I VEGETACIÓ

 7. CLIMA DE MUNTANYA: TEMPERATURES, PRECIPITACIONS I VEGETACIÓ

 8. CONCLUSIÓ